جور دیگر باید شست!

مطالب مرتبط با :انواع سفید کننده لباس و نحوه استفاده از آنها
انواع سفید کننده لباس و نحوه استفاده از آنها

انواع سفید کننده لباس و نحوه استفاده از آنها

  مایع سفید کننده که خیلی ها اشتباها هنوز به آن "وایتکس" نیز می گویند، یک مایع پاک کننده است که لکه ها را از لباس (ظروف و ...) جدا می کند، البته رنگ آن را نیز از لباس خارج می کند. در واقع سفید کننده با یک لکه واکنش شیمیایی ایجاد می کند و آن ...