جور دیگر باید شست!

مطالب مرتبط با :چگونه کفش های سفید استفاده شده را دوباره سفید کنیم؟
چگونه کفش های سفید استفاده شده را دوباره سفید کنیم؟

چگونه کفش های سفید استفاده شده را دوباره سفید کنیم؟

  کفش سفید وقتی تازه و نو است، بسیار خودنمایی می کند اما به محض چند بار استفاده کردن، شروع به خاکستری و کدر شدن می کند. خصوصا کفش های کنفی کتان که تمایل زیادی به جذب خاک و لکه دار شدن دارند و شما آن کفش های سفید را در جاهای دیگری به جز موارد ...