جور دیگر باید شست!

مطالب مرتبط با :چگونه مایکروفر را بطور اساسی تمیز کنیم
چگونه مایکروفر را بطور اساسی تمیز کنیم

چگونه مایکروفر را بطور اساسی تمیز کنیم

  عمل گرمایش سریع در مایکروویو یا مایکروفر باعث می شود غذاها خیلی زودتر از سایر روش های گرم کردن، به نقطه جوش برسند و در نتیجه به اطراف پخش شوند. خوشبختانه تمیز کردن مایکروفر به تلاش زیاد و استفاده از شوینده های قوی نیاز ندارد. بنابراین، اگر مایکروویو شما شبیه ظرف کشت میکروب آزمایشگاه شده ...